Més informació

Engineer’s brain
Mechanic’s hands

Enginyeria
pròpia

Estratègia i
visió
global

7 dècades com a mecànics són la sòlida base del nostre coneixement en enginyeria i projectes.

D’aquesta trajectòria neix l’eslògan “Engineer’s brain. Mechanic’s hands”

Som professionals de l’enginyeria, la metal·lúrgia i la mecànica industrial, prestant servei a empreses de diversos sectors independentment de la seva dimensió, des de petites i mitjanes empreses fins a grans multinacionals.

Abordem cada projecte com un repte únic i apassionant. Buscant la solució òptima i específica per a cada client. Amb enginyeria pròpia, som un taller capacitat per prestar un servei integral, amb tecnologies digitals com ara la simulació 3D, que permet la visualització prèvia del projecte abans del seu inici.

TFC Industrial Projects també entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com una manera d’orientar l’empresa, basada en la manera de gestionar els impactes que genera la seva activitat sobre els seus clients, professionals, col·laboradors i la societat en general.

+ INFO