Més informació

Empresa de filtració

Fabricació de diverses estructures de reforç per a decantadors de gran format en una empresa del sector mediambiental.