Més informació

Enginyeria

Equip tècnic i
enginyeria pròpia

Amb la nostra enginyeria pròpia podem oferir un servei integral, desenvolupant el projecte des de la seva concepció inicial fins a la finalització i la posada en marxa.

Desenvolupem projectes de diferent envergadura, tant des de zero en noves instal·lacions com ampliacions i reformes en estructures ja existents. I comptem amb les més avançades tecnologies, com ara escanejat de punts, realització de prototips o disseny 3D. Podem previsualitzar el resultat final amb el client i, així, realitzar els ajustaments necessaris abans de l’inici dels treballs.

Operem minuciosament, buscant sempre la perfecció a cada detall per aconseguir un resultat òptim, durador i adaptat a les més altes exigències.

I, si el projecte ho requereix, podem col·laborar també amb altres enginyeries.