Més informació

Seguretat

Seguretat
i responsabilitat

TFC Industrial Projects és especialista en treballs verticals, línies de vida i sistemes de seguretat per a tasques de risc i responsabilitat.

Instal·lem elements a gran alçada i ubiquem línies de vida per a clients de sectors com la indústria i la construcció. Treballem en edificis de tota mena i fins i tot per a comunitats de veïns.

Comptem amb l’experiència, la capacitació i els coneixements necessaris per dur a terme amb les màximes garanties de seguretat i fiabilitat, tasques que, per les característiques que tenen, resulten de gran complexitat i risc.

Instal·lem línies de vida homologades per garantir la seguretat dels treballadors en les més diverses situacions.

Disposem dels professionals i l’equip pertinents per a la realització de treballs verticals i també duem a terme treballs en altura, en què cal la millor formació i l’equip més segur, ja que comporten un risc elevat per a la persona que els realitza si no s’executen convenientment.

A més, desenvolupem treballs en espais confinats, aquells amb obertures limitades d’entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient en oxigen, poc indicada per a una ocupació continuada per part del professional.