Més informació

Mecànica i manteniment industrial

Prevenir i
millorar
la mecànica

A TFC Industrial Projects comptem amb set dècades d’experiència en el camp del manteniment i la mecànica industrial.

Desenvolupem maquinària nova i també duem a terme el manteniment, la modificació, l’adequació o la reparació d’equips ja existents i operatius.

Tenim en compte les peculiaritats del sector i els equips dels nostres clients, adaptant els nostres serveis a les especificitats.

Precisament, el manteniment de maquinària és un dels nostres serveis més requerits, i és especialista en manteniment tant preventiu com correctiu i ofereix atenció tant permanent com puntual, en cas d’urgència.

Atenem qualsevol mena d’indústria i ens ajustem a les seves característiques i necessitats per assegurar el màxim rendiment de la maquinària.