Més informació

Des del 1956
aportant solucions

1956

A mitjans del segle XX, a la Pobla de Claramunt (Barcelona), comença el camí de Construccions Metàl·liques Ferrer Comas, de la mà dels germans Eduard i Joan Ferrer Comas. Amb tan sols dues persones i una superfície de 150 m², ofereix serveis de mecànica i metal·lúrgia a la fàbrica paperera de Cal Tort (Miquel i Costas & Miquel), ubicada al mateix municipi.

1985

Tres dècades més tard, Construccions Metàl·liques Ferrer Comas passa a ser E. Ferrer Comas. Compte en aquest moment amb quatre professionals i disposa de 750 m² d’instal·lacions, evidenciant un clar creixement d’activitat i oferint serveis de mecànica i metal·lúrgia a instal·lacions industrials de qualsevol sector, més enllà del paperer.

1992

L’empresa esdevé E. Ferrer Martorell. Disposa en aquesta època de 800 m² i sis treballadors, centrant principalment la seva activitat novament en els serveis de metal·lúrgia i mecànica per a la indústria paperera, el seu principal camp d’activitat des dels inicis. L’empresa continua la seva consolidació quant a especialització en implantació al territori.

1996

Neix Talferco, ampliant novament la prestació de nous serveis de caldereria i estructures a clients de tota mena, mantenint una superfície de treball de 800 m² i comptant ja amb deu persones en plantilla. Talferco evoluciona segons les necessitats canviants de la indústria, però manté el tracte proper i professional que la caracteritza des dels seus inicis.

2000

Amb el nou mil·lenni, l’empresa evoluciona a Taller Ferrer Comas i es troba a Vilanova del Camí, província de Barcelona. Té ja 18 persones i 1.800 m² de superfície de treball. Aquest moment suposa probablement l’evolució més destacada en la seva trajectòria, implementant una oficina tècnica i un departament d’enginyeria, reforçant així uns serveis integrals i de més envergadura.

2019

Neix TFC Industrial Projects, sens dubte el creixement més rellevant en gairebé 70 anys d’història de l’empresa. La superfície de les instal·lacions creix fins a 2.800 m², els professionals al servei de les indústries passen a ser més de 35 i l’àrea de cobertura s’amplia a tot Catalunya. Als serveis que sempre han caracteritzat TFC Industrial Projects, ara se sumen les tendències més actuals, com l’escanejat 3D o el núvol de punts.

Hoy

Els germans Eduard Ferrer i Anna Ferrer, amb tot el seu equip, encara són fidels als valors que formen la identitat de l’empresa: qualitat, servei, avenç constant, innovació i, sobretot, confiança i proximitat en la relació amb els clients.