Més informació

Obra pública
mediambiental

Recondicionament de les baranes de protecció del recorregut interior del Pantà de Foix a l’Alt Penedès, província de Barcelona.