Més informació

Obra pública Patrimoni

Treballs diversos de recondicionament del jaciment arqueològic “Abric-Romaní” situat a Capellades (Barcelona). Passarel·les, baranes, estructures, etc.