Més informació

Cogeneració

Instal·lació d’una caldera nova i canonades principals a fàbrica. Intercanviadors, bombes i dipòsits.