Més informació

Fàbrica de paper

• Transformació d’un magatzem a una planta de reciclatge de pastes. Projecte i presentació de les noves instal·lacions en format 3D.

• Fabricació i instal·lació de 50 línies de canonades, 10 dipòsits i instal·lació de tots els equips del sistema de reciclatge (maquinària, valvuleria, filtres, premses…)