Més informació

Fàbrica de paper

Fabricació en taller i instal·lació a fàbrica d’un tròmel de 4 metres d’alçada per al tractament de residus amb estructures complementàries (canonades, passarel·les, escales d’accés…)