Més informació

Estructura i instal·lació
per a una hípica

Fabricació d’una estructura de grans dimensions per ampliar les instal·lacions ja existents.