Més informació

Fàbrica de pèl·lets

Escanejat, disseny i posterior instal·lació d’un intercanviador de plaques i canonades de connexió.

• Instal·lació de la canonada general del sistema contraincendis.

• Col·lectors d’interconnexió per a torres de refrigeració.